Kurucu Üyeler ve Görevleri

Prof. Dr. Ali Gür
(Onursal Başkan)
Gaziantep Üniversitesi Rektörü
Tıp Fakültesi/FTR Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mahmut Çınar
(Yürütücü Başkan)
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri/Kelam Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Özer
(Editör Başkan Yardımcı)
Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ali Özkan
(Lojistiktik Sorumlusu Başkan Yardımcı)
Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Recep Bindak
(Bilişim Sorumlusu Üye)
Gaziantep Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet İhsan Kaya
(Akademik Yayınlar Sorumlusu Üye)
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bozdağ
(Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Üye)
Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi