Uluslararası Kongreler

 

SEMPOZYUM ÇAĞRI METNİ

Etik; ister felsefenin bir kolu olarak düşünülsün, ister meslek etiği olarak anlaşılsın, ister evrensel değer normları oluşturmanın güncel adı olsun, ister ahlak terimiyle eş anlamlı ya da onun yerine kullanılsın; aslında “etik”, problemler karşısında doğru ya da pozitif eylemlerde bulunabilmeleri için bireylere yol gösteren tüm insanlığa ait bilginin özüdür.

Akademik çevreler; bireylerin inandıkları biçimde, ancak ilkeli ve insanlık onuruyla bağdaşık, mutlu bir yaşam sürmeleri için bilgi üretirler ve bunları yayarlar. Başka bir deyişle, ideal olanın bu olduğu söylenebilir. Ancak günümüzde, bu ilkelerde sapmalar olduğuna; hem evrensel hem de yerel değerlerin kişilerin elinde başkalaştığına, anlamsızlaştığına üzülerek tanık olmaktayız. Bu durum insanlık adına kaygı vericidir.

Dinsel, ideolojik ya da hukuksal tüm değerlerin temelinde insanlık onuru yatmaktadır. İnsanlar hangi alanlarda çalışıyor olurlarsa olsunlar, hem aile ve sosyal yaşamlarında hem de iş yaşamlarında, insanlık onurunu önemsedikleri ve etik normları benimsedikleri sürece kendileri ve insanlık adına önemli kazanımlar sağlayabileceklerdir. Akademi dünyasında da durum böyledir. İyi bir akademisyen olmanın yolu önce iyi bir insan olmaktan geçer. İyi bir akademisyen ise insani ilişkileri yanında, çalışma alanının tüm boyutlarında hem evrensel etik normları hem de bireysel inanç, ahlak ve ilkelerini uyum içerisinde kendine rehber edinmelidir. Böylece; insani yönelimlerinde, bilimsel çalışmalarında, ast üst ilişkilerinde yanlış yola sapmayacak, kendilerinden beklenen etik kurallara uyarken, aynı zamanda kişisel gelişimlerine de katkı sağlayacaklardır. Bu düşünce ile yola çıkarak insanlığa ve bilim dünyasına, sadece teoride değil pratikte de katkı vermeyi hedefliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle hem ilgili her bir kimseyi ve akademiyi hem de iş dünyasını ve kamu hizmeti veren çevreleri ayrıca sanatçılar ile sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm bileşenleri bir araya getirerek; araştırma, düşünce, bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlayacak bir ortam sunmayı arzuluyoruz. Bu paylaşımları dileyenin yararlanabileceği kalıcı yayınlara dönüştürmek ise nihai hedefimizdir. İlkini 9-10-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Gaziantep’te, Gaziantep Üniversitesinin desteği ve himayesinde düzenleyeceğimiz 1. Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu’nda sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız.

Academic Ethics Platform Adına
Doç. Dr. Mahmut Çınar
Yürütücü Başkan